Vítejte v 7divs

7divs je webová služba/produkt, který je vlastněn a provozován „7divs.com“, se sídlem Angela Kančeva 2540, Tábor, Česká republika, IČ 75287650.

Tyto obchodní podmínky upravují používání všech produktů a služeb 7divs, včetně webu „https://7divs.com“ a jeho obsahu.

Používáním stránek 7divs (včetně jejich obsahu), produktů a služeb souhlasíte s následujícími podmínkami. Pokud s těmito podmínkami nesouhlasíte, nepoužívejte stránky, produkty a služby 7divs.

 

Všeobecné podmínky

Webová stránka 7divs, její obsah a související produkty a služby jsou k dispozici všem zletilým osobám, které jsou oprávněny uzavírat smlouvy. Doklad o splnění těchto kritérií může být požadován, při přístupu ke všem nebo některým službám a produktům, ve formě identifikačních údajů nebo kontaktních informací.

Tyto smluvní podmínky jsou stanoveny mezi námi (7divs) a uživateli. Žádná jiná osoba nemá nárok z této dohody těžit.

Pokud jakýkoli soud nebo jiný regulátor rozhodne, že jakékoliv ustanovení těchto Podmínek je neplatné nebo jinak nevykonatelné, bude takové ustanovení vyjmuto z těchto podmínek a zbytek podmínek bude i nadále plně platný.

 

1. Kdo je kdo

Kdekoli se v Podmínkách vyskytují slova, „Vy“, „Vaše“ a „Uživatel“, je tím míněn uživatel webových stránek, produktů a služeb 7divs, a takto musí být tato slova a jejich tvary vykládána. Podobně slova, „my“, „naše“ a „7divs“ odkazují na provozovatele 7divs a musejí být takto vykládána. Pojem „Údaje uživatelů“ odkazuje na osobní údaje, které námi mohou být shromažďovány na stránkách 7divs.com a v průběhu registrace a získány v rámci jakékoli služby či produktu 7divs. Pojem „Naše webové stránky“ odkazuje na webové stránky „https://7divs.com“ a všechny webové stránky s nimi spojené. Naproti tomu, pojmem „stránky 7divs“ se odkazuje na webové stránky našich uživatelů, tedy na stránky vytvořené pomocí systému 7divs. „Třetí strana“ označuje jakoukoli osobu, subjekt nebo firmu, která není spojena se 7divs.

 

2. Služby 7divs

2.1 Bezplatná verze

Základní verze nástroje 7divs pro vytváření a provozování webových stránek je zcela zdarma pro všechny uživatele po dobu 14 kalendářních dní od registrace uživatele. Parametr volné verze jsou shodné s parametry prémiových služeb, ale jsou limitovány dobou používání a nelze je upravovat nad rámec administračního rozhraní 7divs. Bezplatnou verzi nelze provozovat na vlastní doméně. Po uplynutí 14 denní lhůty můžete svůj projekt převést na placenou verzi služby.

2.2 Placené služby

Pro využití některé z nadstandardních funkcí (např. neomezené doby užívání, vlastní domény) si můžete zakoupit placenou verzi služby. V současné době mezi ně patří funkce výše uvedené, a další služby, které zákazník může poptat prostřednictvím e-mailu na info@7divs.com.

 

3. Placené služby

3.1 Ceny

Všechny služby mají stanovenou cenu. Tyto ceny mohou být předmětem úprav, aby reflektovaly změny na trhu, nebo mohou být dočasně nahrazeny speciálními/akčními cenami. Ceny jsou uvedeny v místní měně nebo v eurech (EUR). Přehled cen naleznete na stránce Ceník.

3.2 Objednání Placených služeb 

Všechny naše placené služby je možné objednat na webových stránkách 7divs.com, telefonicky nebo e-mailem.

 

4. Vlastní doména (zřízená 7divs)

4.1 Registrace domény a vlastnictví domény

Fyzická nebo právnická osoba, která zakoupí doménu, je její zákonný vlastník. 7divs vstupuje pouze jako technický správce a jako prostředník (agent) mezi Vámi a organizací, která zajistí danou doménu. Pokud se vy jako majitel domény rozhodnete doménu neobnovit, 7divs není zodpovědný za případné problémy nebo potíže, které se mohou vyskytnout v důsledku toho, že doména vypršela. Pokud nezajistíte včasnou platbu, můžete o doménu nenávratně přijít, za což 7divs nenese zodpovědnost. Domény jsou ve výchozím stavu uzamčeny pro transfer. Na žádost majitele domény může být doména odemčena.

 

4.2 Zrušení registrace domény

Domény se v momentě uhrazení objednávky stávají vlastnictvím toho, kdo je zakoupil. Není tedy možné objednávku domény zrušit nebo požadovat zpět peníze.

 

5. Smlouva a zrušení smlouvy 

5.1 Smlouva 

Závazná smlouva je iniciována mezi Vámi a 7divs v okamžiku objednávky a je potvrzena úspěšným dokončením platby. „Úspěšné dokončení platby“ je definováno tak, že byla zaplacena celá částka a je disponibilní na bankovním účtu 7divs. Během prvních 15 dnů od úspěšného dokončení platby můžete požádat o zrušení objednaných služeb. Tento proces podléhá zvláštním podmínkám a pravidlům (viz odstavec 6.5). 

5.2 Zrušení smlouvy 

O zrušení všech služeb lze požádat kdykoli, pokud nežádáte o vrácení peněz. Žádost o zrušení nákupu služeb či jejich změnu (tj. cokoli, co má vliv na funkci Vašeho projektu) musí být předložena Vámi (vlastníkem projektu) písemně (e-mailem), a to z e-mailové adresy, která byla použita při registraci projektu.

5.3 Doba trvání smlouvy 

Smlouvy o nákupu služeb se uzavírají na dobu trvání zvoleného tarifu. U domén je minimální délka jeden rok (podle podmínek poskytovatele), maximální délka deset let. U dalších služeb, pokud není uvedeno jinak při jejich objednávce, smlouva končí ve chvíli, kdy je služba poskytnuta.

 

6. Platby, poplatky a náhrady 

6.1 Metody platby 

Prémiové služby je možné platit kreditní kartou, bankovním převodem na účet 7divs a dalšími způsoby platby, které se mohou v různých zemích lišit.

V případě bankovních převodů jsou veškeré nezbytné informace k dispozici po potvrzení objednávky služeb. Berte prosím na vědomí, že jakékoli náklady a poplatky za bankovní převod financí jsou zodpovědností Vás (zákazníka), nikoliv 7divs.

Poznámka: Jste zodpovědní za správné vyplnění kompletních platebních informací. Prosíme, ujistěte se, že všechna pole jsou vyplněna a že všechny údaje jsou přesně zadány. 7divs není zodpovědný za žádosti, kterým nebylo vyhověno z důvodu uživatelem špatně nebo nedostatečně vyplněných informací. Věnujte zvýšenou pozornost zejména správně vyplněnému variabilnímu symbolu.

6.2 Zpracování plateb

Pokud jste zakoupili libovolné služby pomocí kreditní karty, povolujete 7divs (ať už přímo, prostřednictvím jeho poboček, dceřinných společností nebo jiných třetích stran) platbu strhnout z Vaší karty nebo účtu. Při dokončení Vašeho nákupu ukládáme Vaše platební informace, které mohou být využity pro automatické obnovení služeb a pro urychlení Vašeho dalšího nákupu u 7divs. Veškeré zpracování plateb probíhá s maximální možnou mírou zabezpečení.

6.3 Opakující se platby (automatické obnovení)

Pokud jste zakoupili libovolné Prémiové služby a uskutečnili svůj nákup kreditní kartou, může být Vámi zakoupená služba automaticky obnovována. Frekvence obnovy může být měsíční nebo roční, v závislosti na vámi zvoleném období. U ročního obnovení je částka účtována před vypršením platnosti členství.

Automatickou obnovu můžete kdykoliv zrušit e-mailem, ze kterého jste službu registrovali. Dokud automatické obnovení nezrušíte, opravňujete 7divs strhávat platbu za služby z Vaší karty nebo účtu. 

6.4 Datum platby a datum aktivace

Datum platby je stanoveno na základě potvrzení o úspěšném přijetí příslušné částky ze strany poskytovatele způsobu platby (tj. toho, kdo platbu technicky zajišťuje, např. banka). Pokud jde o platbu kreditní kartou, je částka okamžitě odečtena z Vašeho účtu. Datum platby a datum aktivace je shodné, vyjma případů, kdy je potřeba vyřídit objednávku manuálně. V případě manuálního vyřizování může dojít ke zpoždění aktivace o 1 pracovní den.

6.5 Žádosti o vrácení peněz

Všechny Prémiové služby, s výjimkou registrace či obnovení domény, je možné zrušit a zažádat o vrácení peněz do 15 dnů od data aktivace. Vrácení peněz je možné pouze v případě Vašeho prvního nákupu Prémiových služeb. 15 denní lhůta vrácení peněz se nevztahuje na opakované platby, a to ani v případě automatického obnovení služeb. Vouchery (slevové kódy) není možné proplatit za žádných okolností.

Není možné vrátit peníze za již zaregistrovanou doménu. Pokud jste k nákupu prémiového balíčku obdrželi voucher na doménu zdarma a zažádáte o vrácení peněz až po zaregistrování domény, bude Vám vrácena částka odpovídající ceně prémiového balíčku snížena o cenu voucheru na registraci domény.

Pokud se v případě reklamních kampaní třetí strana (Google) rozhodne zablokovat připravenou kampaň z důvodu, že propagovaný produkt/službu vyhodnotí jako sporné, není možné požadovat vrácení peněz. V takovém případě nenese 7divs odpovědnost za případnou finanční ztrátu uživatele.

Chcete-li požádat o zrušení objednávky, musíte poslat e-mail na adresu info@7divs.com (viz článek 5). 

Pro zrušení objednávky webových stránek v 15denní lhůtě není potřeba žádné zdůvodnění, budeme ovšem rádi, pokud důvod zrušení uvedete a pomůžete nám tak služby vylepšit.

V případě žádosti o zrušení ostatních Prémiových služeb (s výjimkou webových stránek a registrace domén), musíte poskytnout důvod pro zrušení. Důvody, které mohou vést k vrácení peněz, jsou:

 • (a) Plné ukončení všech služeb (včetně bezplatných verzí);
 • (b) Opakované technické problémy se službou, které narušují normální funkci Vašeho projektu;
 • (c) Neposkytnutí služby, která byla uhrazena v plné výši (s potvrzením o zaplacení).

7divs si vyhrazuje právo přezkoumat důvod zrušení, který jste uvedli, a rozhodnout o přijetí či odmítnutí Vaší žádosti.

6.6 Čas a způsob vrácení peněz

Vrácení platby proběhne během 7 pracovních dnů od data, kdy 7divs obdržel žádost. Peníze budou vráceny buď prostřednictvím bankovního převodu, stejného způsobu platby, který byl využit pro platbu (pokud umožňuje provést refundaci) nebo nevratnou poukázkou na služby (voucher). Deaktivace Prémiových služeb se provádí současně s vrácením peněz.

 

7. Používání služeb

V odstavcích 7.1 až 7.8 je definován povolený způsob používání služeb 7divs. Aktivity, které jsou v rozporu s popsaným způsobem použití, nebo jsou jinak zapovězeny, jsou tedy porušením Podmínek a jsou důvodem k omezení poskytovaných služeb.

7.1 Obsah

Jako uživatel 7divs se zavazujete, že nebudete posílat ani distribuovat prostřednictvím stránek 7divs žádné materiály, které jsou pomlouvačné, výhružné, obscénní, zdraví škodlivé, pornografické nebo jinak nezákonné povahy. Také jsou zcela zakázány materiály, které nějakým způsobem porušují nebo narušují, ať už jakýmkoli způsobem, práva 7divs či práva jiných (včetně, ale bez omezení na práva duševního vlastnictví, právo na utajení a práv na ochranu soukromí), stejně jako činnosti, které mohou způsobit strach nebo nepříjemnosti nám nebo jiným. Kromě toho nesmíte vyjadřovat názory, které jsou vulgární, hrubé, sexistické, rasistické nebo jinak urážlivé. Jakákoliv podpora terorismu, poškozování životního prostředí nebo extrémismu je též striktně zakázána.

7.2 Vlastnictví obsahu 

Dále se zavazujete, že nebudete bez výslovného souhlasu zákonného vlastníka práv posílat ani jinak nezpřístupníte na 7divs stránkách díla či materiály, ke kterým nevlastníte práva.

7.3 Účast na akcích 

Budete dodržovat pravidla jakékoli soutěže, propagační či marketingové kampaně, které se na našich stránkách účastníte.

7.4 Narušení 

Nebudete podnikat kroky, které mohou narušit funkčnost nebo zabezpečení stránek 7divs, ani nebudete způsobovat neopodstatněné nepříjemnosti personálu 7divs.

7.5 Identita 

Nebudete se vydávat za jinou osobu/subjekt, ani úmyslně zkreslovat svůj vztah s jinou osobou/subjektem.

7.6 Spam

Nebudete propagovat Váš 7divs projekt zasláním Spamu (tj. e-mailu rozeslaného adresátům bez předchozího souhlasu). Ani nebudete využívat Naše emaily k zasílání Spamu (tj. hromadné emaily rozeslané adresátům bez jejich předchozího souhlasu).

7.7 Automatizovaný software

Nebudete používat automatizovaný software (ani žádný jiný software, který není nabízený přímo společností 7divs) k tvorbě nové 7divs webové stránky ani k přístupu nebo úpravě 7divs stránky.

7.8 Obcházení 

Nebudete používat obcházení jakéhokoli druhu k překonání omezení balíčků služeb nebo k překonání omezení jakékoli 7divs služby nebo funkce.

 

8. Duševní vlastnictví 

Veškerá autorská díla, materiály, ochranné známky a další součásti stránek 7divs, nebo součásti dodávané společně se stránkami 7divs, na které se vztahuje ochrana autorských práv, zůstávají za všech okolností ve vlastnictví 7divs nebo jeho poskytovatelů. Nejste oprávněni používat tento chráněný obsah nebo materiály, aniž k tomu máte explicitní svolení 7divs nebo příslušného poskytovatele. Povolení se navíc vztahuje pouze na způsob využití, který je popsán v Podmínkách, a na žádný jiný. Nesmíte kopírovat, reprodukovat, distribuovat, komerčně využívat ani v jakékoli podobě těžit z takových materiálů nebo obsahu, ani nebudete pomáhat/umožňovat třetí straně činnosti výše uvedené.

Pokud se dozvíte, že kdekoli dochází k výše popsanému porušení podmínek, souhlasíte s tím, že nás o tom budete neprodleně informovat.

 

9. Osobní údaje a soukromí

Na různých stránkách 7divs můžete být vyzváni k zadání informací o Vaší osobě. Způsob, jakým s osobními údaji zacházíme, najdete popsaný u jakékoliv akce, která osobní údaje vyžaduje vyplnit.

 

10. Porušení smluvních podmínek 

Nedodržení podmínek stanovených v článku 7 a/nebo účast na aktivitách, které jakkoli porušují tyto Podmínky, Vás vystavuje možnosti přímého postihu nebo právních kroků proti Vám. Rozhodnutí o postihu (včetně, ale nikoli pouze, přerušení přístupu ke všem službám) je zcela na uvážení 7divs a může být provedeno i bez udání důvodu.

Prosím nahlaste neprodleně přestupky proti podmínkám nebo zákonům platných ve Vaší zemi. Chcete-li nás informovat o jakýchkoli takových aktivitách, informujte nás na info@7divs.com.

 

11. Přerušení/ukončení poskytování služeb

Vyhrazujeme si právo okamžitě ukončit nebo pozastavit na dobu neurčitou poskytování našich služeb zákazníkům, kteří porušili (nebo u kterých máme důvodné podezření, že porušili) naše podmínky. Poskytování služeb ukončíme také v případě, že seznáme, že se dopouštíte nepřípustného chování, přičemž toto posouzení podléhá čistě uvážení 7divs a může být provedeno i bez udání důvodu.

 

12. Omezení odpovědnosti za škodu

NEJSME ZODPOVĚDNÍ ZA ŠKODY ZPŮSOBENÉ UŽIVATELI NEBO TŘETÍ STRANĚ, NEBO JEJICH ŠKODY NA JEJICH HARDWARE, KE KTERÝM DOŠLO V PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ NEBO NÁHODNÉ SOUVISLOSTI S POUŽITÍM NAŠICH SLUŽEB A/NEBO PRODUKTŮ, A TO VČETNĚ SKRZE STAŽENÉ MATERIÁLY. NEJSME ZODPOVĚDNÍ ZA ŠKODY, KTERÉ VZNIKLY UŽIVATELI NEBO TŘETÍ STRANĚ, JAKO DŮSLEDEK NEMOŽNOSTI POUŽÍVAT NAŠE SLUŽBY A/NEBO PRODUKTY A/NEBO STRÁNKY, ANI ZA PŘÍMÉ NEBO NEPŘÍMÉ SPOJENÍ S TAKOVOU SKUTEČNOSTÍ. VAŠE VYUŽITÍ TĚCHTO SLUŽEB JE KOMPLETNĚ NA VAŠEM UVÁŽENÍ A NA VAŠE RIZIKO, A JEN VY A POUZE VY JSTE ZODPOVĚDNÝ ZA JAKÉKOLI ŠKODY ZPŮSOBENÉ VAŠEMU POČÍTAČI NEBO JINÉMU ZAŘÍZENÍ, NEBO JAKOUKOLI ZTRÁTU DAT, ZPŮSOBENOU STAŽENÍM JAKÝCHKOLI MATERIÁLŮ.

VÝSLOVNĚ ROZUMÍTE A SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE VAŠE UŽITÍ STRÁNEK, SLUŽEB A PRODUKTŮ 7DIVS JE ZCELA NA VAŠI ZODPOVĚDNOST, A ŽE STRÁNKY, SLUŽBY A PRODUKTY 7DIVS JSOU POSKYTOVÁNY „TAK, JAK JSOU“ A „DOSTUPNÉ TEHDY, KDY JSOU DOSTUPNÉ“. DÁLE SOUHLASÍTE A BERETE NA VĚDOMÍ, ŽE NEJSME ZODPOVĚDNÍ ZA DOSTUPNOST A/NEBO FUNKČNOST JAKÉKOLI ČÁSTI, KTEROU POSKYTUJE NĚKTERÁ ZE TŘETÍCH STRAN A KTERÉ JSOU PŘÍSTUPNÉ SKRZE STRÁNKY 7DIVS.

12.1 Třetí strany 

Nepodporujeme, a neneseme jakoukoli zodpovědnost za jakýkoli obsah, inzerci, produkt či služby dostupné prostřednictvím webových stránek třetích stran.

Veškeré transakce mezi Vámi a třetí stranou dostupné skrze stránky 7divs, včetně plateb a doručení výrobků, služeb a jakýchkoli dalších podmínek, záruk nebo odkazů s těmito třetími stranami související, jsou mezi Vámi a daným subjektem. Proto 7divs v žádném případě neodpovídá za jakoukoli ztrátu/škodu, která by vznikla.

12.2 Vyloučení záruky 

7divs, její dceřiné společnosti a její poskytovatelé licencí vám neposkytují záruku, že služby, které využíváte, budou vyhovovat Vašim představám o povaze a fungování dané služby.

Žádná rada nebo informace, ať už ústní nebo písemná, kterou získáte od 7divs, nemůže dát vzniknout zodpovědnosti či závazku, který není výslovně stanoven v těchto podmínkách.

Webnode se dále výslovně zříká všech záruk a podmínek jakéhokoli druhu, ať výslovných nebo předpokládaných, včetně, ale nikoli výhradně, předpokládaných záruk a podmínek prodejnosti a/nebo vhodnosti pro určitý účel.

 

13. Omezení odpovědnosti

Kromě obecného ustanovení v Omezení odpovědnosti za škodu (článek 12) výše, výslovně SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE 7DIVS, JEHO POBOČKY A JEHO POSKYTOVATELÉ NENESOU VŮČI VÁM ZODPOVĚDNOST ZA PŘÍPADY UVEDENÉ V ODSTAVCÍCH 13.1 AŽ 13.3.

13.1 Všeobecné

Jakékoli přímé, nepřímé, náhodné, zvláštní, následné nebo exemplární škody, které mohou vzniknout Vašim přičiněním, bez ohledu na to, jaký je jejich původ nebo hypotézy o jejich vzniku. To zahrnuje, ale není omezeno pouze na, ztrátu zisku (ať už vznikly přímou nebo nepřímou), jakékoli ztráty důvěry nebo obchodní pověsti, ztrátu dat, náklady na pořízení náhradního zboží nebo služeb, nebo jiné nevyčíslitelné ztráty.

Jakékoli ztráty nebo škody, které Vám mohou být způsobeny, včetně, ale nikoli pouze v důsledku:

 • (a) Jakéhokoli spolehnutí se na úplnost, přesnost nebo existenci jakýchkoli reklam, nebo v důsledku jakéhokoli vztahu nebo transakce mezi Vámi a poskytovatelem reklam nebo sponzorem, jejichž reklamy se na stránkách zobrazují;
 • (b) Jakýchkoli změn, které může 7divs učinit v rámci svých služeb, nebo jakéhokoliv trvalého či dočasného zrušení poskytování určitých služeb nebo nabídek (nebo jakýchkoli funkcí v rámci těchto služeb);
 • (c) Smazání, porušení nebo neuložení jakéhokoli obsahu nebo jiné komunikace přenášené či spravované v rámci Vašeho používání služeb;
 • (d) Neposkytnutí relevantních a přesných informací z Vaší strany;
 • (e) Vaší ztráty hesla či přístupu k účtu, či umožnění přístupu k heslu či účtu třetí straně.

13.2 Jurisdikce

Omezení týkající se odpovědnosti 7divs vůči Vám ve výše uvedeném odstavci 13.1 jsou platná, ať už 7divs byl nebo nebyl upozorněn na možné ztráty, nebo si jich mohl či měl být vědom. Vztahují se na Vás také zákonná omezení platná v rámci Vaší jurisdikce.

13.3 Informace poskytované na stránkách 7divs

Nejsme zodpovědní ani neručíme za:

 • (a) Materiály napsané Uživateli, především, ale nikoli výhradně, za ty napsané na blogy a/nebo fóra. Dále prohlašujeme, že takovéto materiály nepodporujeme a nemusejí nutně vyjadřovat Naše názory. Vyhrazujeme si právo takové materiály monitorovat, odpovídat, komentovat, upravovat, odmítnout jejich zveřejnění nebo odstranit jakýkoli obsah zcela dle našeho uvážení. Avšak samotná skutečnost, že jsme daný konkrétní příspěvek neodstranili, neznačí náš souhlas, zaštítění nebo podporu takového příspěvku;
 • (b) Přesnost, načasování nebo spolehlivost jakýchkoli informací/prohlášení na stránkách 7divs, ani nejsme zodpovědní za oznámení, rady a/nebo názory publikované uživateli v rámci blogů a fóra (s výjimkou rozsahu, který stanoví zákon). Pokud máte jakýkoli nárok vyplývající z činností a/nebo prohlášení jiného uživatele, souhlasíte, že takový nárok budete vymáhat po daném uživateli a nikoli po společnosti 7divs;
 • (c) Kvalitu, přesnost ani vhodnost 7divs stránek, s výjimkou toho, co je požadováno zákonem. Bez ohledu na to ovšem vynakládáme veškeré přiměřené úsilí, abychom vám poskytovali služby tím nejprofesionálnějším způsobem;
 • (d) Jakákoliv podvodná nepravdivá prohlášení, jakékoli zranění či úmrtí v důsledku našeho zanedbání. Nejsme zodpovědní za jakoukoli ztrátu/škodu způsobenou Vám či třetí straně, která může být důsledkem nebo ve spojení s Vaším použitím stránek 7divs.

14. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

Uživatel (spotřebitel) má právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu. Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce (www.coi.cz). Jedná-li se o spotřebitelský spor v oblasti elektronických komunikací, je subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů Český telekomunikační úřad (www.ctu.cz).

 

15. Proces neustálého zdokonalování

Kvalita našich služeb a produktů je naší nejvyšší prioritou, proto naše služby/produkty neustále zlepšujeme, a to jak po stránce technické, tak po stránce uživatelské.

 

16. Zpětná vazba

V rámci našeho závazku k neustálému zdokonalování Našich služeb vítáme v 7divs připomínky a návrhy ke kterékoli součásti podmínek. Pokud chcete svým komentářem přispět, kontaktujte nás na adrese info@7divs.com.

 

17. Změny podmínek

7divs si vyhrazuje právo kdykoli revidovat nebo upravit tyto podmínky podle svého uvážení, aby reflektovala právní, technické či jakékoli jiné změny. Nejnovější aktualizovaná verze této smlouvy je k dispozici na webových stránkách „https://7divs.com“. Pokud změna těchto podmínek výrazným způsobem ovlivní vztahy mezi Vámi a 7divs, budeme Vás o takové změně s dostatečným předstihem informovat. Změny podmínek můžete odmítnout tím, že přestanete používat stránky, produkty a služby 7divs. Důrazně doporučujeme všem uživatelům, aby tuto smlouvu pečlivě pročetli a pravidelně revidovali. Tyto dokumenty vstupují v platnost datem jejich poslední aktualizace. (Poslední aktualizace proběhla 10.11.2018)

 

Vytvořit web